Praca społeczna pojęta jako wychowanie
powinna obejmować równocześnie budzenie
potrzeb, uświadamianie ideałów, organizowanie
sił, uczenie techniki. Nie może ona jednak
wdzierać się w tajniki życia indywidualnego
i dążyć do przemocy duchowej.
Helena Radlińska (1879—1954)

Kliknij w kategorię na żółtym polu,
żeby poznać zdjęcia i teksty prezentujące
dany wątek w życiu i nauce Heleny Radlińskiej.

Kliknij w „R” na żółtym polu, żeby obejrzeć
całe fotoarchiwum Heleny Radlińskiej.