Konkurs

Konkurs im. Heleny Radlińskiej to nagroda promująca działalność animatorów i animatorek społecznych – osób, które zarówno swoją postawą, jak i pracą w swoim środowisku przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych.

Patronką konkursu jest Helena Radlińska, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce, która jak nikt inny wiedziała, że animatorzy są potrzebni, by społeczność lokalna mogła się rozwijać. Radlińska dostrzegła siły społeczne, czyli zależność między jednostką a środowiskiem, na której bazują w swojej pracy animatorzy.

Pomysłodawcą Konkursu jest Centrum Aktywności Lokalnej CAL, a od sześciu lat jego współorganizatorem jest też Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas odbyło się siedmiu edycji Konkursu, a laureatami zostało 51 animatorów z całej Polski. Innym wspólnym działaniem jest organizacja corocznych konferencji, będących okazją do spotkania środowisk zaangażowanych w animację rozwoju lokalnego w Polsce, a także ciągała współpraca edukacyjna związana z animatorami w Regionalnych Ośrodkach EFS.

Dowiedz się więcej o konkursie na stronie Centrum Aktywności Lokalnej:

Lista laureatów
Regulamin
Zgłoś animatora!