O projekcie

Punktem wyjścia dla wystawy „Radlińska. Nauka i zaangażowanie” był zbiór historycznych odbitek, zamknięty w jednym kartonowym pudełku – trochę większym niż pudełko po butach. Czarno-białe zdjęcia, opisane drobnym maczkiem przez Anielę Uziembło i Małgorzatę Gładkowską pochodzą przede wszystkim z okresu międzywojennego (1925 – 1939), sporo z nich przedstawia wycieczki Studium Pracy Społeczno-Oświatowej. Zbiór około 600 fotografii obejmuje formalną dokumentację – pozowane, oficjalne zdjęcia, jak i kadry niby z rodzinnego albumu.

Jak usystematyzować i udostępnić tę całość? Jak dokonać edycji i wybrać najciekawsze ujęcia? Jak dać użytkownikowi „kod dostępu” do nich? Sięgnęliśmy po model „interaktywnej wystawy” – a więc takiego opowiadania historycznych faktów, które pozwala na budowanie nowych interaktywnych modeli. Zachowujemy liniowy, chronologiczny układ zdjęć, a jednocześnie proponujemy osiem problemowych „ścieżek” przyglądania się Helenie Radlińskiej. Nie są wyznaczone raz na zawsze – w każdej chwili można zejść z każdej z nich i twórczo pokluczyć po zbiorze.