Organizator


„Odkryj siłę społeczności” – to hasło w skrócie oddaje filozofię i sposób działania Centrum Wspierania Aktywności Lokalne czyli CAL. Podstawą działalności CAL jest założenie, że zmianę i rozwój społeczny trzeba rozpocząć od konkretnej społeczności: lokalnej, sąsiedzkiej, wirtualnej, interesu. Potencjał i siłę społeczności trzeba jednak umieć odkryć, wspierać i rozwijać. Tego można się nauczyć. Wierząc w siłę sprawczą edukacji, CAL odwołuje się do polskiej tradycji pedagogiki i pracy społecznej, czego programowym i symbolicznym wyrazem jest powołany przez CAL Instytut im. Heleny Radlińskiej.


W ciągu ponad 10-letniej działalności CAL opracował skuteczną i uniwersalną metodę ożywiania społecznej energii, metodę, która nazywana jest animacją społeczną, a jej zastosowanie przynosi realne zmiany w życiu ludzi i społeczności. CAL to marka obejmująca lokalne instytucje publiczne odpowiednio przygotowane do roli wspierania społeczności.


Innowacyjne rozwiązania CAL służą praktycznej realizacji idei zrównoważonego rozwoju lokalnego, którego efektem jest lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju dla każdego obywatela.