badanie i działanie

Badanie i działanie


Jak poznać rzeczywistość „od wewnątrz”? Według Heleny Radlińskiej – poprzez „badanie i działanie”, czyli relację badawczą opartą na dialogu i rozumieniu. „Działanie” oznacza proces poznawania ludzi i ich świata, wpływający jednocześnie na przekształcanie. Inaczej można by je nazwać: budowaniem, przetwarzaniem, optymalizowaniem. Zmiany wywołane w procesie badania obejmują zarówno badane osoby, grupy i środowiska, jak i badaczy – ich wiedzę, doświadczenie, warsztat badawczy.


W ujęciu Radlińskiej badanie i działanie nie jest „zimną”, zobiektywizowaną metodą poznania i pracy społecznej, ale wyrazem postawy zaangażowanej, troskliwej, krytycznej i konstruktywnej.