badanie i działanie

1913-04-06 00:00-nauka-Praca oświatowa. Jej zagadnienia, metody, organizacja - miniatura

6. 1913, Kraków

Praca oświatowa. Jej zagadnienia, metody, organizacja

Zbiorowa publikacja pod redakcją Heleny Radlińskiej, podejmująca zagadnienia oświaty pozaszkolnej; pierwszy tego typu podręcznik w kraju. W zbiorze tym Radlińska opublikowała m.in.: „Nasze biblioteki powszechne”, „Piśmiennictwo popularne w Polsce”, „Początki pracy oświatowej w Polsce”.