badanie i działanie

1915-12-10 00:00-życie-Pismo Radlińskiej do Biura Prasowego Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego  - miniatura

12. 1915

Pismo Radlińskiej do Biura Prasowego Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego

„Szanowny Panie, nie udaje się nam dotychczas korespondencja...” – w takim nieco surowym tonie Helena Radlińska rozpoczyna swój list do Biura Prasowego Departamentu Wojskowego NKN. W dalszej kolejności badaczka pisze o organizowaniu kolportażu, spotkaniach z ludźmi, pomocy i wpływach – krótko, konkretnie, do rzeczy. To jeden z tekstów, które zdradzają Radlińską jako świetną aktywistkę-organizatorkę i stratega.