badanie i działanie

1927-02-20 00:00-nauka-Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Śląsk - miniatura

19. luty 1927

Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Śląsk

Para buchająca z maszyn, rusztowania, metalowe konstrukcje – to industrialny pejzaż Śląska lat 20. Studenci Studium w ramach licznych wycieczek wizytują instytucje oświaty i kultury, ale też prowadzą badania przy użyciu unikalnej metodologii opracowanej przez Helenę Radlińską.

Jedną z jej technik jest wywiad środowiskowy. Poprzedza go wnikliwa obserwacja badanego środowiska – to ona pomaga skonstruować właściwe pytania. Potem następuje właściwy wywiad – Radlińska rozumie go jako wszelkie sposoby badania sytuacji społecznej osób lub grup na tle ich środowisk. Skuteczność wywiadu środowiskowego jako metody badawczej zależy od wielu czynników: m.in. szczerości rozmówcy czy jego pamięci.

Na zdjęciu w środku prawdopodobnie Kazimierz Korniłowicz