badanie i działanie

1927-02-20 01:00-nauka-Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Śląsk - miniatura

20. luty 1927

Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Śląsk

Mali Ślązacy stoją przed szkołą – na zdjęciu widać wielkie szkolne teczki. Dzieci są ubrane i pozują zupełnie jak mali dorośli... To zdjęcie zrobione przez jednego ze słuchaczy Studium w czasie wycieczki na Śląsk, być może połączonej z badaniami.
Podkreślając rolę badań środowiskowych w pedagogice, Radlińska kładła nacisk na ich wymiar humanistyczny – badanie środowiska to przecież nic innego jak obserwacja realiów życia konkretnych ludzi. Równie ważną kategorią była dla niej uczciwość intencji badania i jego wykonania. Jak sama o tym pisała, „uczciwość naukowa wyklucza poszukiwanie uzasadnień tezy z góry powziętej. Nakazuje uznać za jednakowo wartościowe odpowiedzi »tak« i »nie« (…)”.