badanie i działanie

1927-06-20 00:00-nauka-Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Lubelszczyznę - miniatura

22. 1927

Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Lubelszczyznę

„Samo gromadzenie faktów, opisywanie warunków, w których zachodzą jakieś zjawiska, nie jest pracą naukową, o ile badacz nie potrafi postawić zagadnień, ukazać związków pomiędzy faktami, ocenić ich wagi” – twierdziła Helena Radlińska.
Żeby było to możliwe, trzeba konkretne środowisko poznać; zrozumieć jego realia, na moment stać się jego częścią. Tego m.in. uczyły słuchaczy Studium Pracy Społeczno-Oświatowej wyjazdy organizowane w ramach ich programu nauczania.