badanie i działanie

1930-06-02 00:00-nauka-Grupa bibliotekarek Studium Pracy Społeczno-Oświatowej - miniatura

40. 1930

Grupa bibliotekarek Studium Pracy Społeczno-Oświatowej

Helena Radlińska prowadziła studia nad czytelnictwem, rozwijając metodologię takich badań i równolegle zajmując się kształceniem bibliotekarzy. Propagowała tę tematykę zarówno w kraju, jak i za granicą – w 1935 roku na II Kongresie Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarzy i Bibliografów w Hiszpanii wygłosiła porywający referat. Jego efektem było przyjęcie rezolucji o utworzeniu Międzynarodowego Instytutu Badań nad Czytelnictwem.