badanie i działanie

1933-05-20 07:00-nauka-Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Bałuty - miniatura

57. 1933, Łódź

Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Bałuty

„Przy poznawaniu środowiska – pisze Halina Radlińska w „Stosunku wychowawcy do środowiska społecznego” (1935), tłumacząc swoje podejście badawcze – nie można szczędzić czasu, żeby się w nie wżyć, żeby poznać nie tylko warunki zewnętrzne jego bytu, lecz również pojęcia, pragnienia w nim żyjące, istotę jego mocy duchowej i więzy, które je łączą z szerszym światem.”