badanie i działanie

1933-05-20 08:00-nauka-Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Bałuty - miniatura

58. 1933

Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Bałuty

Zdjęcia z łódzkich Bałut to prawdopodobnie fotograficzne notatki z badania, które przeprowadzała Helena Radlińska wraz ze studentami Studium. Możemy na nich zobaczyć pierwsze zwiastuny polskiej fotografii reportażowej – wykonanie tych zdjęć wymagało wiedzy o środowisku, poznania bohaterów, empatii i dobrego oka, czyli umiejętności wyłapywania momentów „definiujących daną chwilę” (słynny „decisive moment” Henriego Cartier-Bressona).

„Osobistego uważnego wpatrywania się i wysłuchiwania nie zastąpią najbardziej pomysłowe ankiety” – pisze Radlińska. Badania ilościowe – o ile mają być przeprowadzane – powinny być poprzedzone wnikliwą obserwacją. Tylko tak można opracować pytania, wskaźniki i ankiety, które będą adekwatne do danej sytuacji badawczej.”