badanie i działanie

1933-05-20 09:00-nauka-Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Bałuty  - miniatura

59. 1933, Łódź

Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Bałuty

Szczególne miejsce w badaniu łódzkich Bałut zajmowała analiza sytuacji dziecka. Helena Radlińska i studenci Studium Pracy Społeczno-Oświatowej, którzy uczestniczyli w badaniu, zapewne doskonale znali jej formalne ramy. Od 1918 roku nad rozwojem systemu opieki nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą czuwało Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Jej podstawy prawne wytyczała konstytucja z 1921 roku oraz Ustawa o opiece społecznej z 1923 roku, która cedowała zadania opiekuńcze na państwo i samorząd lokalny, dając możliwość opieki nad dziećmi i dorosłymi organizacjom społecznym.
Z tą wiedzą konfrontowane były wyniki realnego, uczestniczącego badania i „pomiar środowiska”. Nauka według Heleny Radlińskiej musi być blisko rzeczywistości, a nie biurek urzędników i akademików. Stąd proponowane metody i techniki: obserwacja konkretnych ludzi, zjawisk, procesów.