badanie i działanie

1933-08-21 02:00-nauka-Badania na Bałutach - miniatura

62. 1933 lub 1945/46, Łódź

Badania na Bałutach

I znów kadr z łódzkiego badania. Kluczowym elementem w koncepcji badań według Heleny Radlińskiej była kategoria wzorca – tego, jak „być powinno, ale i być może”. Do tego wzorca przykładano badaną sytuację. Taki „pomiar środowiska wychowawczego” umożliwiał ocenę, jak dalekie od stanu sprzyjającego dobremu wychowaniu i kształceniu są analizowane realia. Pomiar środowiska wychowawczego był również sposobem oceny szans rozwoju osób żyjących w różnych warunkach społecznych.
Nie mamy pewności, czy fotografia pochodzi z przedwojennych badań czy z lat 1945/46, kiedy Helena Radlińska i Robert Froehlich prowadzili badania nad potrzebami dzieci z rodzin zatrudnionych w przemyśle łódzkim. Nota bene – wtedy właśnie po raz pierwszy spróbowano zatrudnić robotników jako pomocników przy badaniach ankietowych. Po wojnie w Łodzi badania społeczno-etnograficzne prowadziła prof. Kazimiera Zawistowicz-Adamska.