badanie i działanie

1933-08-21 03:00-nauka-Badania na Bałutach - miniatura

63. 1933 lub 1945/46, Łódź

Badania na Bałutach

Kolejny kadr z wycieczki badawczej na Bałuty – niemal czuć, jak słońce raziło fotografa. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że to zapiski z obserwacji uczestniczącej, że osoba, która zrobiła to zdjęcie, spędziła na Bałutach sporo czasu, obserwując codzienność. Być może autor fotografii nawet poznał dwóch mężczyzn z wiolonczelą...

Helena Radlińska podkreślała znaczenie badań empirycznych. To, co znacząco wyróżniało jej sposób pracy na tle innych badaczy, to konsekwentne akcentowanie humanistycznego wymiaru badań – badanie rzeczywistości było dla niej poznawaniem świata ludzkich znaczeń i wartości. Stąd autorski repertuar zasad i narzędzi: zalecenie „wżywania się” w środowisko oraz badania „dokumentów życia” takich jak listy, prasa codzienna, w tym brukowce, historie mówione, fotografie.

Tu również nie mamy pewności, czy zdjęcie pochodzi z przedwojnia, czy połowy lat 40.