badanie i działanie

1949-05-25 07:00-nauka-Wycieczka słuchaczy Zakładu Pedagogiki Społecznej do Łowicza i okolic - miniatura

107. około 1949/1950

Wycieczka słuchaczy Zakładu Pedagogiki Społecznej do Łowicza i okolic

Bliźniaczy kadr – przed chwilą oglądaliśmy grupę studentów patrzących na przemawiającą osobę, tutaj oglądamy tę scenę dokładnie z odwrotnej perspektywy. Można w tych lustrzanych zdjęciach widzieć metaforę orientacji badawczej Heleny Radlińskiej – każdą sytuację należy dokładnie i wielowymiarowo zanalizować, wczuwając się w perspektywę „drugiej strony”.