badanie i działanie

1949-09-05 00:00-życie-Legitymacja Związku Nauczycielstwa Polskiego - miniatura

109. 1949

Legitymacja Związku Nauczycielstwa Polskiego

Zdjęcie w bluzce we wzorki, przycięte tak, żeby robić bardziej formalne wrażenie. A obok twarde dane - Helena Radlińska wstąpiła do ZNP już w 1905. Kolejne strony legitymacji zawierają znaczki regularnie i sumiennie uiszczanych składek.