badanie i działanie

1950-06-20 00:00-życie-Helena Radlińska - miniatura

111. około 1950

Helena Radlińska

W II Rzeczpospolitej koncepcje wychowawcze Radlińskiej postrzegane są jako wyraźnie lewicowe – podkreśla się jej radykalizm i bezkompromisowość w walce ze skostniałymi strukturami i społeczną niesprawiedliwością. Czesław Wycech, znany działacz ludowy i pedagog tamtego okresu, zaliczył Radlińską do „radykalnych profesorów szkół wyższych”.
W 1930 roku Radlińska nie przyjmuje propozycji utworzenia w Studium Pracy Społeczno-Oświatowej katedry wychowania państwowego. Przeciwstawia się, gdy w latach 1933-1937 bojówki endecji wywołują antysemickie awantury na uczelniach. W okresie powojennym Radlińska również jest niepokorna wobec narzucanych idei i rozwiązań. Świadczy o tym chociażby fakt, że w 1951 roku książki Radlińskiej zostają wpisane na listę cenzury, „Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu”, co oznacza, że wszystkie mają trafić na przemiał.