badanie i działanie

1950-06-20 00:00-życie-Helena Radlińska podczas promocji dr Ireny Lepalczyk i dr. Stefana Artykiewicza - miniatura

112. 1950

Helena Radlińska podczas promocji dr Ireny Lepalczyk i dr. Stefana Artykiewicza

Jedno z nielicznych zdjęć, które pokazują badaczkę w roli uczonego lub profesora, z kartką papieru w dłoni. Tutaj – w czasie promocji doktorskiej jednej z jej najbliższych współpracowniczek, Ireny Lepalczyk.
Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że działalność naukowa Radlińskiej nie ograniczała się do aktywności w Polsce. Badaczka była znaną postacią międzynarodowego ruchu naukowego. Gdy było to możliwe, udzielała się w międzynarodowym ruchu naukowym. W samych tylko latach 1927/28 jest członkinią: Wydziału Wykonawczego Międzynarodowych Kongresów Wychowania Moralnego z siedzibą w Londynie, Rady Międzynarodowego Biura Wychowania w Genewie, Komisji Międzynarodowej Pomocy Szkolnej w Brukseli, Komitetu Organizacyjnego Konferencji Służby Społecznej w Paryżu.