badanie i działanie

1995-09-05 00:00-nauka-Opieka społeczna w Warszawie 1923-1947 - miniatura

128. 1995, Warszawa

Opieka społeczna w Warszawie 1923-1947

Działalność Studium Pracy Społeczno-Oświatowej - zarówno aktywność jego absolwentów, jak i prace badawcze Heleny Radlińskiej - najwyraźniej dało zaobserwować się w Warszawie. Publikacja jest próbą odtworzenia tego, jak wyglądała warszawska pomoc społeczna, której teoretyczne i praktyczne ramy kształtowało Studium. To również analiza intelektualnej i etycznej orientacji wyznaczanej przez nauczanie w tej instytucji.