człowiek i osoba

Człowiek i osoba


Najprostszy biogram Radlińskiej mógłby brzmieć tak: Helena Radlińska (1879 – 1954) – działaczka społeczno-oświatowa, twórczyni polskiej pedagogiki społecznej, założycielka i kierowniczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej, animatorka międzynarodowego ruchu pedagogicznego i członkini wielu europejskich stowarzyszeń i organizacji. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, autorka kilkuset opracowań z zakresu pedagogiki, historii wychowania, pracy społecznej.


Inny – Helena Radlińska w pracy społecznej, naukowej i pedagogicznej niezmiennie kierowała się zasadą „służenia człowiekowi”. Służba ta opiera się na życzliwości, dobroci, troskliwości oraz – wiedzy i doświadczeniu. W opiniach współpracowników była osobą: dobra, „mądrą rozumieniem ludzi i ich spraw”, skromną. Przez uczniów nazywana „Babcią”.