człowiek i osoba

1925-12-31 00:00-nauka-Świetlica z pl. Kazimierza Wielkiego - miniatura

16. około 1925-1926, Warszawa

Świetlica z pl. Kazimierza Wielkiego

Na zdjęciu – ćwiczenie i rozwój tym razem przez dosłownie rozumianą aktywność. Świetlica, którą sfotografowano, tak jak inne instytucje tego typu, wspierała wychowanie dzieci i młodzieży m.in. z ubogich rodzin. Bierność, poddawanie się wpływom środowiska czy postawy obronne to dla Radlińskiej zaprzeczenie tego, jak żyć. Za priorytet w swojej pracy uznawała kształtowanie postawy czynnej – wychowywanie ludzi aktywnie działających na rzecz zmiany społecznej, zaangażowanych w działania społeczne i własny rozwój.
Plac Kazimierza Wielkiego nie istnieje już na mapie Warszawy, obejmował teren w okolicy dzisiejszej ulicy Siennej.