człowiek i osoba

1927-05-01 00:00-nauka-Słuchacze Studium Pracy Społeczno-Oświatowej - miniatura

21. około 1927

Słuchacze Studium Pracy Społeczno-Oświatowej

Energicznie, z uśmiechem, trochę odświętnie – tak wyglądają słuchacze Studium Pracy Społeczno-Oświatowej. Kobieta z prawej strony kadru gra na harmonii i donośnie śpiewa. Być może to zdjęcie z wycieczki słuchaczy Studium na Górny Śląsk i na czechosłowackie Morawy, zorganizowanej przez Radlińską i Kazimierza Korniłowicza w roku 1927 – mogłyby na to wskazywać niemieckie napisy na budynku z lewej. Rewizyta pracowników społeczno-oświatowych z Czechosłowacji nastąpiła w 1928 roku.
Zdjęcie wygląda niemalże propagandowo, ale jest po prostu zapisem intelektualnego klimatu Studium. Postawa czynna, czyli działanie, zmienianie, ulepszanie – taki stosunek do rzeczywistości Radlińska starała się krzewić wśród słuchaczy.