człowiek i osoba

1930-07-20 07:00-nauka-Wycieczka słuchaczy Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Wileńszczyznę - miniatura

47. 1930

Wycieczka słuchaczy Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Wileńszczyznę

Wykład, a może rozmowa? Na zdjęciu, prawdopodobnie słuchacze jednego z wielu kursów dla nauczycieli oraz pracowników społeczno-oświatowych z województw wschodnich. Nie wszyscy zgromadzeni słuchają przemawiającego jegomościa w kapeluszu... W obiektywie uchwycona została scenka rodzajowa z jednego z wileńskich parków. Zapewne nieprzypadkowo. Krąg słuchaczy Studium edukowany był w kulcie dialogu społecznego. W teorii Heleny Radlińskiej to ważna kategoria – umożliwia poznanie drugiego człowieka, dostrzeganie jego potrzeb i uwarunkowań. Daje grunt do współdziałania.