człowiek i osoba

1930-08-20 00:00-nauka-Słuchacze Studium Pracy Społeczno-Oświatowej z mieszkańcami lubelskiej wsi - miniatura

50. 1930

Słuchacze Studium Pracy Społeczno-Oświatowej z mieszkańcami lubelskiej wsi

Wycieczki słuchaczy Studium były ważną formą poznawania warunków, w których ludzie żyją i pracują. Miały także ukazywać „melioracyjną” działalność różnych instytucji oświatowych, głównie szkół rolniczych, uniwersytetów ludowych, bibliotek, kursów wakacyjnych. Kierunki wycieczek? Polskie miasteczka i wsie (na zdjęciu – wieś na Lubelszczyźnie), ale też szeroki świat. Słuchacze studium w 1928 roku wzięli udział w I Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej w Paryżu. W drodze do stolicy Francji zwiedzali instytucje społeczne i oświatowe w Czechosłowacji, Austrii i Szwajcarii.
Wycieczki miały umożliwić sformułowanie wniosków, co można zrobić – wespół z miejscowym środowiskiem – by zmienić niekorzystne wpływy środowiska zwłaszcza na rozwój dzieci. Radlińska podkreślała, że człowiek nie jest mechanicznym wytworem środowiska, ma realny wpływ na rzeczywistość i może tworzyć własny świat.