człowiek i osoba

1947-05-01 00:00-nauka-Ogólnopolski zjazd pracowników społecznych z okazji 50-lecia pracy Heleny Radlińskiej   - miniatura

82. maj 1947, Łódź

Ogólnopolski zjazd pracowników społecznych z okazji 50-lecia pracy Heleny Radlińskiej

Spotkanie zorganizowane zostało zaledwie dwa lata po wojnie. Na sali na Uniwersytecie Łódzkim – naukowcy, nauczyciel, intelektualiści. Ludzie, dzięki którym wracała normalność i tworzyła się nowa, powojenna rzeczywistość.
O każdej z osób na zdjęciu Radlińska z pewnością powiedziałaby, że to człowiek twórczy. Twórcze życie według niej nie wymagało klasycznie rozumianego tworzenia, takiego jak malowanie czy pisanie książek. Było natomiast związane z codziennym zaangażowaniem w tworzenie i zmienianie otoczenia. W takim ujęciu „twórcami” w naturalny sposób stają się nauczyciele, naukowcy, bibliotekarze. W czasach zaborów i II wojny światowej, kiedy działała w konspiracji, Radlińska widziała, że właśnie te grupy społeczne szczególnie angażują się w przywracanie ładu otaczającemu światu.