człowiek i osoba

1947-09-01 00:00-życie-Helena Radlińska  - miniatura

87. około 1947

Helena Radlińska

To jedno z najpopularniejszych zdjęć Heleny Radlińskiej. Jeden z niewielu jej portretów, które przetrwały do dziś. W zachowanej kolekcji zdjęć Radlińska prawie zawsze widoczna jest w otoczeniu swoich wychowanków, współpracowników czy uczniów - jej życie zawodowe nieodłącznie splecione było z prywatnym.