człowiek i osoba

1947-09-19 00:00-nauka-H. Radlińska, Oświata dorosłych. Zagadnienia, dzieje, formy, pracownicy, organizacja - miniatura

88. 1947, Warszawa

H. Radlińska, Oświata dorosłych. Zagadnienia, dzieje, formy, pracownicy, organizacja

Zbiór tekstów precyzujących obszar, zadania i formy pracy oświatowej z dorosłymi, podejmowanej w powojennych warunkach kraju. Uwagę zwraca „Uzasadnienie projektu ustawy o upowszechnianiu dorobku kultury i oświacie pozaszkolnej” – stanowisko nowoczesne i demokratyczne, bez szans na realizację w ówczesnych warunkach politycznych.