człowiek i osoba

1974-09-19 00:00-nauka-R. Wroczyński, Pedagogika społeczna - miniatura

123. 1974, wyd. IV uzupełnione 1985, Warszawa

R. Wroczyński, Pedagogika społeczna

Ryszard Wroczyński, jeden z najbliższych współpracowników Radlińskiej, twórczo rozwijający jej koncepcję. Podręcznik Wroczyńskiego był – obok podręcznika A. Kamińskiego „Funkcje pedagogiki społecznej” – udaną próbą spojrzenia na pedagogikę społeczną w świetle najnowszych, krajowych i zagranicznych koncepcji edukacyjnych, w tym edukacji ustawicznej.