człowiek i osoba

2012-04-06 00:00-życie-Marta Balińska, Ludwik Rajchman. Życie w służbie ludzkości  - miniatura

129. 2012

Marta Balińska, Ludwik Rajchman. Życie w służbie ludzkości

Dokumenty rodziny Rajchmanów i inne źródła historyczne posłużyły Marcie Aleksandrze Balińskiej do opracowania biografii Ludwika Rajchmana, brata Heleny Radlińskiej. Publikacja jest próbą przedstawienia sylwetki wybitnego lekarza, społecznika. Osoby o podobnym „ideologicznym genotypie”, co Radlińska.