środowisko

Środowisko


Otwarta, dynamiczna i złożona struktura, w której znajduje się człowiek. Tak rozumiała środowisko Helena Radlińska. Częścią środowiska są w takim ujęciu zarówno więzi społeczne, treści kultury, jak i przyroda czy wytwory materialne. Środowisko może być bliskie lub dalsze, obiektywne – czyli niezależne – albo subiektywne, oddziałujące w danej chwili. Środowisko to zespół warunków, które określają i kształtują życie. Jednocześnie jest ono ramą, którą możemy kształtować.