środowisko

1928-02-10 00:00-nauka-Słuchacze Kursu Rolniczego Związku Młodzieży Wiejskiej - miniatura

27. luty 1928, Puławy

Słuchacze Kursu Rolniczego Związku Młodzieży Wiejskiej

Polska wieś lat 20. to specyficzne środowisko – naznaczone nierównością i biedą. Helena Radlińska, opisując i projektując edukację w szkołach wiejskich, wskazywała, że powinno być to nauczanie, które kształci nie tylko wzorowych gospodarzy i gospodynie. Oprócz umiejętności praktycznych równie istotne jest nauczanie krytycznego myślenia, przekazywanie treści społecznych i kulturowych. Jednocześnie szkoły wiejskie powinny wykorzystywać elementy nauczania związane z lokalnym środowiskiem.

W 1. rzędzie w centrum siedzą: Władysława Ciemieniewska (w jasnej czapeczce), K. Wyszomirski, Zofia Czarnocka, Zygmunt Kobyliński