środowisko

1928-05-20 00:00-nauka-Wycieczka słuchaczy Studium Pracy Społeczno-Oświatowej do Lublina - miniatura

31. 1928

Wycieczka słuchaczy Studium Pracy Społeczno-Oświatowej do Lublina

To zdjęcie mógłby zrobić Henri Cartier-Bresson lub inny znany fotograf-reportażysta. Zamek w Lublinie, bawiące się dzieci, perfekcyjny kadr i kompozycja. Fotografia wykonana została przez jednego ze słuchaczy, którego zainteresowania najwyraźniej pokrywały się z zainteresowaniami klasyków fotografii – codzienne życie, ludzie uchwyceni w zwykłych pozach, które mówią o tym, kim oni są, czym się zajmują.
Praca Studium to przykład tego, jak za teoretycznymi rozważaniami Radlińskiej o roli środowiska w wychowaniu szło działanie – zerwanie z uprawianiem nauki w izolacji od rzeczywistości.