środowisko

1929-04-07 00:00-nauka-Kurs przeciwalkoholowy - miniatura

33. kwiecień 1929

Kurs przeciwalkoholowy

Przekształcanie warunków środowiskowych tak, aby budować lepszą przyszłość. Kształtowanie zmian w psychice – najpierw indywidualnej, potem zbiorowej. Tak oświatę rozumiała Helena Radlińska. Kurs przeciwalkoholowy to jeden z przykładów, jak teoretyczne założenia przekładać się mogły na praktykę.

W 1. rzędzie od lewej: Stefan Pawłowski – organizator kursu, piąty: Kazimierz Korniłowicz