środowisko

1930-08-20 00:00-życie-Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Lubelszczyznę - miniatura

51. 1930

Wycieczka Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Lubelszczyznę

Wycieczka słuchaczy Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na Lubelszczyznę Życie Heleny Radlińskiej wypełniały praca i zaangażowanie, które ona sama nazwałaby służbą, szczególnie w okresie tworzenia Studium Pracy Społeczno-Oświatowej. Integracja środowiska Studium, wspólne wycieczki, niezwykle intensywny program nauczania w ostatnich latach przed wybuchem wojny Radlińska pracowała po 16 godzin na dobę. Ludzie związani ze Studium stali się jej symboliczną rodziną.

Od lewej: Widerszakowa, Helena Radlińska, Robert Froelich