środowisko

1931-05-20 00:00-życie-Imieniny Heleny Radlińskiej ze słuchaczami Studium Pracy Społeczno-Oświatowej - miniatura

53. 1930

Imieniny Heleny Radlińskiej ze słuchaczami Studium Pracy Społeczno-Oświatowej

Studium Pracy Społeczno-Oświatowej było nie tylko instytucją edukacyjną, ale też środowiskiem ludzi, którzy dzielili zainteresowania i poglądy. Słuchacze Studium tworzą grupę znajomych, przyjaciół, ale przede wszystkim to krąg osób, które łączy misja i przekonanie o tym, że wychowanie powinno i może zmieniać niekorzystne warunki społeczne – przeciwdziałać nędzy, wykluczeniu, alkoholizmowi. Ich działania miały więc bardzo konkretny cel – tworzenie jak najlepszych warunków życia.

Od prawej: Robert Froelich, od lewej w 1. rzędzie: Anna Chmielewska, Róża Zawadzka, Maria Makówna, Helena Radlińska, NN, 2. rząd stoi: Eugenia Bockówna, 3. rząd siedzi: Maria Uziembło