środowisko

1933-08-24 00:00-życie-Słuchacze Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na tle gmachu Wolnej Wszechnicy Polskiej, siedziby Studium - miniatura

64. 1933

Słuchacze Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na tle gmachu Wolnej Wszechnicy Polskiej, siedziby Studium

Pamiątkowe zdjęcie jednego z roczników słuchaczy Studium. Studium rekrutowało osoby z wyższym wykształceniem, mające doświadczenie w przekładaniu wiedzy na praktykę, zaangażowane i – jak widać – pełne energii. Większość słuchaczy była czynnymi działaczami społeczno-oświatowymi, nauczycielami i wychowawcami, których łączyła wiara w to, że wychowywanie może być odpowiedzią m.in. na społeczną nierówność.

Słuchacze Studium na tle gmachu Wolnej Wszechnicy Polskiej przy ul. Opaczewskiej 2a w Warszawie, od prawej: NN, s. Maria Leśniewska, Helena Radlińska, Helena Tyrankiewiczowa, Żebrowska, Anna Chmielewska, w ostatnim rzędzie: Teofil Matejko, Józef Zarembski, Andrzej Służewski