środowisko

1933-08-25 00:00-życie-Słuchacze Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na tle gmachu Wolnej Wszechnicy Polskiej, siedziby Studium - miniatura

65. 1933

Słuchacze Studium Pracy Społeczno-Oświatowej na tle gmachu Wolnej Wszechnicy Polskiej, siedziby Studium

Moment przerwy pomiędzy zajęciami i wykładami Studium. Helena Radlińska rozmawia z Józefem Steligą, jednym ze słuchaczy Studium. Steliga po wojnie będzie działać na Lubelszczyźnie na rzecz upowszechniania nauki i zlikwidowania analfabetyzmu. To tylko jeden z życiorysów absolwentów Studium.
Słuchacze Studium na tle gmachu Wolnej Wszechnicy Polskiej przy ul. Opaczewskiej 2a w Warszawie, od prawej: Helena Radlińska, Józef Steliga, Jan Bochen, Józef Jakubowski, Jan Skorupa