środowisko

1946-09-20 00:00-życie-Helena Radlińska ze współpracowniczkami z Uniwersytetu Łódzkiego - miniatura

81. 1946

Helena Radlińska ze współpracowniczkami z Uniwersytetu Łódzkiego

Helena Radlińska wraz z najbliższymi współpracowniczkami. Pośród nich Irena Lepalczyk, studentka Radlińskiej, a w późniejszej pracy – kontynuatorka jej myśli naukowej. Lepalczyk wniosła duży wkład w rozwój pedagogiki społecznej w Polsce. W uznaniu za jej zasługi od 2005 roku Łódzkie Towarzystwo Naukowe przyznaje Nagrodę im. Profesor Ireny Lepalczyk za prace badawcze z zakresu pedagogiki społecznej.

Od lewej: Irena Lepalczyk, Janina Wojciechowska, Helena Radlińska, Wanda Wyrobkowa