środowisko

1947-08-29 00:00-życie-Spotkanie Heleny Radlińskiej ze słuchaczami Zakładu Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego - miniatura

86. 1947

Spotkanie Heleny Radlińskiej ze słuchaczami Zakładu Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

1947 to rok rocznicowy – 50-lecie pracy Heleny Radlińskiej. Huczne obchody obejmowały: nieformalne i formalne spotkania organizowane z tej okazji (jak to na zdjęciu), przyznanie Radlińskiej tytułu profesora zwyczajnego oraz Zjazd z okazji 50-lecia pracy naukowej Heleny Radlińskiej na Uniwersytecie Łódzkim. To ostatnie wydarzenie miało niezwykłą wagę – pokazało, jak szybko po wojnie odrodziło się polskie środowisko pedagogów społecznych.