środowisko

1947-09-21 00:00-życie-Helena Radlińska i Aleksander Kamiński - miniatura

89. 1947

Helena Radlińska i Aleksander Kamiński

Aleksander Kamiński był bliskim współpracownikiem Heleny Radlińskiej. Oboje nie tylko zajmowali się podobną dziedziną, ale również sięgali po zbieżną metodologię. Helena Radlińska opierała swoje badania na metodzie historycznej, dostrzegała potencjał retrospektywnych badań jednostek, instytucji czy idei. Dla pedagogiki szczególne znaczenie miały według niej metody monografii i biografii. Badanie takie wymagało ogólnego poznania tła, danego środowiska i kształtujących się w nim stosunków. Z kolei Aleksander Kamiński, opracowując czterotomowe dzieło „Polskie związki młodzieży”, sięgnął po badania historyczne, analizę pedagogiczną oraz socjologiczną.