środowisko

1947-09-23 00:00-życie-Helena Radlińska i studentki pedagogiki społecznej Uniwersytetu Łódzkiego na Zjeździe z okazji 50-lecia pracy Heleny Radlińskiej - miniatura

90. 1947

Helena Radlińska i studentki pedagogiki społecznej Uniwersytetu Łódzkiego na Zjeździe z okazji 50-lecia pracy Heleny Radlińskiej

W 1945 roku, na dwa lata przed 50. jubileuszem pracy naukowej, Helena Radlińska w liście do Jana Hulewicza pisała: „Żyję wbrew logice rozumowań lekarskich. Widocznie mam coś jeszcze do spełnienia. Co? Nie wiem jeszcze”. Odpowiedzią na to pytanie było w drugiej połowie lat 40. niezwykle intensywne zaangażowanie się w rozwój nowych instytucji: Katedry Pedagogiki Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim oraz Polskiego Instytutu Służby Społecznej. Radlińska współorganizowała też Wydział Społeczny Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi.