środowisko

1947-09-23 00:00-życie-Spacer podczas Zjazdu, grupę prowadzi Aleksandra Majewska - miniatura

91. 1947

Spacer podczas Zjazdu, grupę prowadzi Aleksandra Majewska

Zjazd z okazji 50-lecia pracy społeczno-pedagogicznej Radlińskiej nie był tylko rocznicową celebracją. Zjazd grona uczniów i przyjaciół przyniósł także chwile refleksji nad ludźmi, którzy nie przetrwali wojny. Jednocześnie był okazją do debaty i rozwinięcia pomysłów na budowanie nowych struktur.
Razem z Aleksandrą Majewską Helena Radlińska opracowała jedną ze swoich najważniejszych powojennych publikacji naukowych „Rodziny zastępcze Łodzi” (1948) oraz „Badania regionalne dziejów oświaty” (1948). Do pracy badawczej Radlińska wróciła już w 1945 roku, organizując podróże studyjne i badania terenowe. Co charakterystyczne dla jej dorobku, podejmowała tematy bliskie życiu powojennej Polski, jak zjawisko sieroctwa (1946, współautor Józef Wojtyniak).