środowisko

1949-05-25 00:00-nauka-Wycieczka słuchaczy Zakładu Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego do Łowicza i okolic - miniatura

101. około 1949/1950

Wycieczka słuchaczy Zakładu Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego do Łowicza i okolic

Radlińska definiuje środowisko jako „zespół warunków, wśród których bytuje jednostka, i czynników, kształtujących jej osobowość, oddziałujących stale lub przez czas dłuższy”. Termin „środowisko” jest więc rozumiany dużo szerzej niż tylko jako otaczająca nas materialna rzeczywistość – dom ze strzechą, ogród, wiejska droga.