środowisko

1949-05-25 00:00-nauka-Wycieczka słuchaczy Zakładu Pedagogiki Społecznej do Łowicza i okolic - miniatura

103. około 1949/1950

Wycieczka słuchaczy Zakładu Pedagogiki Społecznej do Łowicza i okolic

Przypadkowe ujęcie. Niepozująca, zapewne nieświadoma obecności fotografa postać – zauważmy piękny męski strój łowicki – zatrzymana w ruchu, ujęta centralnie w kadrze. To idealna fotograficzna metafora podstaw pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej. Głównym zagadnieniem dla badaczki jest związek między człowiekiem a środowiskiem. Tak rozumiana pedagogika społeczna pyta o wpływ warunków bytowych na rozwój jednostki oraz o możliwości ich zmiany.