środowisko

1949-05-25 05:00-nauka-Wycieczka słuchaczy Zakładu Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego do Łowicza i okolic - miniatura

105. około 1949/1950

Wycieczka słuchaczy Zakładu Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego do Łowicza i okolic

Dom, rodzina, ulica, na której się wychowaliśmy, miasto – to nasze bliższe lub dalsze środowisko. Inne, dodatkowe wymiary środowiska w ujęciu Heleny Radlińskiej to: obiektywne i subiektywne oraz materialne i niewidzialne, czyli psychiczne, obejmujące m.in. idee, wierzenia, zwyczaje. Wszystkie te wymiary mają wpływ na proces wychowania i jakość życia.