środowisko

1979-09-16 00:00-życie-Wydawnictwo Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej; Sympozjum naukowe poświęcone pamięci prof. Edwarda Abramowskiego - miniatura

126. 16 września 1979

Wydawnictwo Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej; Sympozjum naukowe poświęcone pamięci prof. Edwarda Abramowskiego

Myśl Heleny Radlińskiej kształtowała się w kontekście pism i refleksji innych wielkich społeczników i działaczy, między innymi Edwarda Abramowskiego - tak jak Radlińska silnie angażującego się na rzecz powszechnej edukacji.
Kluczową rolę w upowszechnianiu edukacji Radlińska przypisywała książkom – sama była autorką książek popularnych, później z równym zapałem opracowywała publikacje naukowe. Na zdjęciu druki opublikowane nakładem Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie powstało w 1957 roku. Skupiało dawnych studentów Wolnej Wszechnicy Polskiej. Wszechnica kontynuowała przedwojenne tradycje szkoły Radlińskiej, prowadziła też szeroką działalność badawczą i popularyzatorską z zakresu oświaty dorosłych i pedagogiki społecznej. Od jesieni 1978 roku w WWP działało konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”. Było to forum nieskrępowanych dyskusji wspierających demokratyzację życia kraju. Towarzystwo miało własny periodyk naukowy „Człowiek w Pracy i w Osiedlu”. Członkiem-założycielem Towarzystwa i jego wieloletnim prezesem był Adam Olgierd Uziembło (1906-1990) – wojskowy, matematyk i pedagog.