w trosce

W trosce


Kategoria etyczna i pragmatyczna, opisująca z jednej strony niepokój o kogoś lub o coś, z drugiej – ochronę przed zagrożeniem oraz tworzenie warunków umożliwiających rozwój.


Helena Radlińska traktowała szeroko rozumianą troskę o człowieka zarówno jako element ideologii, jako cel, jak i metodę pracy społecznej. Taka troska o rozwój „sił ludzkich” obejmowała „całego” człowieka – od okresu niemowlęctwa po starość; od intelektu poprzez system wartości, po postawy i życiową aktywność. Troska – można sądzić – była pierwszoplanowym celem indywidualnego programu życiowego Radlińskiej, jak i działalności zawodowej.