w trosce

1915-09-20 05:00-życie-Naczelny Komitet Narodowy - miniatura

11. 1915

Naczelny Komitet Narodowy

Z Naczelnego Komitetu Narodowego droga Radlińskiej wiodła do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), utworzonej w sierpniu 1914 roku, kiedy po wybuchu I wojny światowej na teren Królestwa wkroczyli żołnierze Kadrówki Józefa Piłsudskiego. Było to tajne zgrupowanie militarne, agenda najwyższego szczebla konspiracji piłsudczykowskiej. Jej celem była czynna walka z zaborcą rosyjskim. Na ścianie biura mapy Polski.